Cookies Policy

Jak odmítnout používání souborů cookies?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Jako cookie (anglicky koláčekoplatkasušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich čtenářů, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama, když mají zakoupený premium obsah.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. 

Technické podrobnosti

Přestože většina prohlížečů cookies podporuje, jiné jednodušší prohlížeče (např. na mobilních zařízeních) je podporovat nemusejí; navíc cookies lze ve většině prohlížečů zakázat. Pokud prohlížeč cookies podporuje, měl by splňovat tyto minimální limity:

 • podpora alespoň 300 cookies
 • alespoň 4 KB na data jedné cookie
 • alespoň 20 cookies na doménu
 • pokud některé prohlížeče nemohou přijmout větší cookie, nesmí „oříznout“ jeho obsah, ale nepřijmout ho jako takové.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory (např. pro Internet Explorer ve Windows XP do adresáře c:\Documents and Settings\Jméno uživatele\Cookies) a to pro každé webové místo (website).

Funkce cookies je definována v RFC 2965 pomocí HTTP hlaviček Set-Cookie (nebo její novější varianty Set-Cookie2) a Cookie. Hlavička Set-Cookie je poslána v odpovědi serveru a obsahuje:

 • název (identifikátor) cookie
 • data cookie (omezená prohlížečem, vyžadována je podpora alespoň pro 4096 byte),
 • dobu platnosti cookie (resp. čas, kdy hodnota vyprší),
 • doména, pro kterou cookie platí,
 • adresář na serveru, pro který cookie platí.

Pokud má prohlížeč alespoň jednu cookie pro daný server (a daný adresář na něm), posílá s každým dotazem danému serveru i hlavičku Cookie, která obsahuje stejná data, která server původně poslal.

Text o technických podrobnostech pochází z Wikipedie.

Bezpečnost na prvním místě

Jinými slovy,
respektujeme vaše právo na soukromí, také si ho hlídáme. Uděláme vše, abychom ochránili i to vaše!

Máte-li obavy nebo pochybnosti,
neváhejte se obrátit na studio@histogram.cz!

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele služeb po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti klienta vymazat z naší databáze. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje klientů dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje klientů předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro případné doručení dokumentů nebo zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.


EET

Máte-li dotazy ohledně EET,
napište Lukášovi na e-mail lukas@histogram.cz.

Vážení klienti,

od 1. 3. 2017 je možné za provedené služby platit pouze převodem na účet. Hotovost ani kartu od vás nepřijmeme. Tento krok jsme se rozhodli učinit vzhledem k účinnosti nového zákona o elektronické evidenci tržeb (112/2016 Sb.), pro nás by to byla velká administrativní zátěž a nemohli bychom se naplno věnovat vašim požadavkům. Elektronická evidence tržeb se nás tak netýká a nejsme povinni vám vydávat účtenku s FIK a BKP kódem. Ostatní právní náležitosti tím nejsou nijak dotčeny.

Věříme, že naše rozhodnutí pochopíte a nadále s námi budete spolupracovat. Jsme otevřeni všem vašim přáním. Děkujeme.